Escuchar

Otras publicaciones

  • Basañez, L.; Puigjaner, R.. , "Automatic Control Aspects of a Computer Science Curriculum", Proceedings del IFAC Symposium on Trends in Automatic Control Education. Diversos Paises, 1977. Capítulo de libro.
  • Puigjaner, R.. , "Metodologia per a l'avaluació del rendiment dels ordinadors", Actas de la CIL'77. España, 1977. Capítulo de libro.