Escuchar

Tesis y trabajos de investigación

  • Pere Pau Sancho de la Jordana Llabrés, "Métodes per a la integració de l'enginyeria del rendiment i l'avaluació de sistemes dins el procés normal del l'enginyeria de software (PENDIENTE DE LECTURA)". Universitat de les Illes Balears, España, 2004. Tesis doctoral.
  • Pere Pau Sancho de la Jordana Llabrés, "MASCOTime: unes extensions temporals per a MASCOT i un simulador d'esdeveniments discrets per a mesurar el seu rendiment". Universitat de les Illes Balears, España, 2004. Tesina de licenciatura.
  • Sergio González Rubio, "Librerías de clases JavaScript para el desarrollo de aplicativos de gestión". Universitat de les Illes Balears, España, 2004. Tesina de licenciatura.
  • Mehdi Khouja, "Experimenting with TPC-W benchmark". Université de la Manouba, Túnez, Túnez, 2004. Trabajo de investigación.