Escuchar

Tesis y trabajos de investigación

  • Joan Espina de la Portilla, "Desenvolupament d'una utilitat per al tractament de registres bibliogràfics en format MARC". Universitat de les Illes Balears, España, 2007. Tesina de licenciatura.