Escuchar

Proyectos y contratos

  • "Evaluación y Gestión de la Calidad del Servicio de Redes inalámbricas", 2008-2009. Investigador principal: Carlos Juiz García. Convocatòria d'Ajuts de Cooperació al Desenvolupament: Projectes de Cooperació al desenvolupament. UIB. Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) de la UIB Direcció General de Cooperació. Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració. Govern de les Illes Balears.. Proyecto.
  • A/7266/07 - "Avaluació i gestió de la qualitat de servei de xarxes sense fils", 2008-2009. Investigador principal: Carlos Juiz García. Convocatòria d'Ajuts de Cooperació al Desenvolupament: Projectes de Cooperació al desenvolupament. UIB. Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) de la UIB. Proyecto.
  • "7th IFIP Mediterranean Workshop on Ad Hoc Networking, Med-Hoc-Net 2008", 2008. Investigador principal: Ramon Puigjaner Trepat. Programa de Foment de la Recerca de la UIB. PRONTIC Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT). Proyecto.
  • "5th European Performance Evaluation Workshop, EPEW 2008", 2008. Investigador principal: Ramon Puigjaner Trepat. Programa de Foment de la Recerca de la UIB. PRONTIC Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT). Proyecto.
  • TIN2008-02413-E - "7th IFIP Mediterranean Workshop on Ad Hoc Networking, Med-Hoc-Net 2008", 2008-2009. Investigador principal: Ramon Puigjaner Trepat. Acción complementaria nacional. Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT). Proyecto.
  • TIN2008 02413 E - "7th Mediterranean Ad Hoc Networking Workshop", 2008-2009. Investigador principal: Ramon Puigjaner Trepat. Acción complementaria nacional. Ministerio de Educación y Ciencia. Proyecto.
  • A/9260/07 - "Calidad de Servicios Web", 2008. Investigador principal: Ramon Puigjaner Trepat. Programa de Cooperació Interuniversitària entre Espanya i el Marroc (Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació - Agència Espanyola de Cooperació Internacional). Agencia Española de Cooperación Internacional. Proyecto.