Escuchar

Proyectos y contratos

  • OCDS-CUD2013-09 - "Detección automatizada de reinfestació por Triatoma Infestans - Fase III (Paraguay)", 2013-2014. Investigador principal: Carlos Juiz García. Convocatòria d'Ajuts de Cooperació al Desenvolupament: Projectes de Cooperació al desenvolupament. UIB. Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) de la UIB. Proyecto.
  • "Creació d'un espai virtual de col·laboració entre estudiants de treball final de grau/màster per al desenvolupament de metodologies d'aprenentatge-servei.", 2013-2014. Investigador principal: Carlos Guerrero. Convocatòria d'ajuts per la millora de la qualitat de la docència. Universitat de les Illes Balears Vicerectorat de Professorat i Innovació. Proyecto.
  • "Anàlisis de la millora de la comprensió i participació del alumnat mitjançant continguts i eines amb tecnologies semàntiques", 2013-2014. Investigador principal: Isaac Lera Castro. Ajuts per a projectes d'innovació i millora de la qualitat docent (UIB). Universitat de les Illes Balears. Proyecto.
  • 544360-TEMPUS-1-2013-1-FR - "SEMSEM (Services pour l'Employabilité et la Mobilité sous forme de Stages en Entreprises des Etudiants du Maghreb/Machrek)", 2013-2017. Investigador principal: Jacques Rivière. Programa Tempus. Unió Europea. Proyecto.
  • 539230-LLP-1-2013-1 - "European Islands Continue Education on Resources Efficiency Virtual Gateway", 2013-2016. Investigador principal: Rodrigo Trujillo González. Programa ERASMUS. Unió Europea. Proyecto.