Escuchar

Proyectos y contratos

  • "Implantación de asignaturas de postgrado en el master de informática de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción", 2009-2010. Investigador principal: Carlos Juiz García. Convocatòria d'Ajuts de Cooperació al Desenvolupament: Projectes de Cooperació al desenvolupament. UIB. Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) de la UIB Direcció General de Cooperació. Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració. Govern de les Illes Balears.. Proyecto.
  • 646/422D - "Ús de les eines de web 2.0 aplicades a la innovació i millora de la qualitat docent", 2009-2010. Investigador principal: Carlos Guerrero Tomé. Convocatòria d'ajuts per la millora de la qualitat de la docència. Universitat de les Illes Balears. Proyecto.
  • A/020297/08 - "Formatos de intercambio de modelos de rendimiento de sistemas informáticos y de comunicaciones", 2009. Investigador principal: Ramon Puigjaner Trepat. Programa de Cooperació Interuniversitària entre Espanya i el Marroc (Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació - Agència Espanyola de Cooperació Internacional). Agencia Española de Cooperación Internacional. Proyecto.
  • A/020297/08 - "Formatos de intercambio de modelos de rendimiento de sistemas informáticos y de comunicaciones", 2009-2010. Investigador principal: Ramon Puigjaner Trepat. Convocatòria d'Ajuts de Cooperació al Desenvolupament: Projectes de Cooperació al desenvolupament. UIB. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Proyecto.